issidestymas pagal apskritis_vandens turizmas

2005 metų gruodžio 5 dieną tarp valstybinio turizmo departamento ir teritorijų planavimo instituto pasirašyta sutartis (Nr. 1594-AP) dėl nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano parengimo. Prasidėjo ilgas parengiamasis darbas, kurio rezultatas – nustatytos pagrindinės gairės, leisiančios sukurti vandens turizmo infrastruktūrą.

Specialiojo plano rengėjai išanalizavo apie 300 upių galimybes tapti nacionalinėmis vandens turizmo trasomis. Bendradarbiaujant su Valstybiniu turizmo departamentu ir taikant specialią metodiką buvo išskirtos geriausios kandidatės.

2009 m. vasario 23 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-67 patvirtintas Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas. Oficialiai Lietuvoje turime 8 prioritetines vandens turizmo trasas, kurios iki 2017 metų turėtų atsiskleisti visu savo grožiu.

Nacionalinės vandens turizmo trasos:

1. Nemuno (su Ančia ir Veisiejų ežerynu bei Nemuno delta) turistinė trasa

2. Merkio ir Ūlos turistinė trasa

3. Nėries turistinė trasa (su Vokės žemupiu nuo Grigiškių)

4. Aukštaitijos ežeryno ir Žeimenos (su Lakaja ir Dubinga) turistinė trasa

5. Šventosios turistinė trasa (su Antalieptės mariomis ir Sartų ežeru)

6. Dubysos turistinė trasa

7. Jūros turistinė trasa

8. Minijos turistinė trasa

Planuojamai ekspedicijai svarbūs šio plano sprendiniai ir sąvokos:

Turizmo trasa – keliauti poilsio ir turizmo tikslais suplanuotas, įrengtas ir trasos ženklais vietovėje paženklintas viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros objektas.

Nacionalinės vandens turizmo trasos – nacionalinės vandens turizmo trasos yra privalomojo pobūdžio ir įgyvendinamos per 10 metų laikotarpį, vadovaujantis Nacionalinių vandens turizmo trasų įgyvendinimo ir Nacionaline turizmo plėtros programomis.

Nuo sutarties pasirašymo praėjo jau daugiau nei dešimt metų, todėl ekspedicijos metu bus galima praktiškai pamatyti, kaip laiko perspektyvoje atrodo valdžios sprendimai ir vizijos.

.