Oficialios Minijos versmės yra nedideliame Didovo ežere, o hidrografinės – Sydeklio ežere (Telšių rajonas), 14 km į pietus nuo Telšių. Jeigu Minijos ilgis būtų skaičiuojamas nuo šio taško, jis siektų apie 213 km. Tačiau kadangi iš Sydeklio ištekantis upelis vadinasi Mava, tolesnė jo atkarpa tarp Ilgio ir Pluotinalio ežerų – Kliurke, ir tik žemiau Didovo ežero – Minija, tai oficialus Minijos ilgis yra tik 202 km. Teka per Ilgio, Pluotinalio, Didovo ežerus į vakarus žemiau Alkupio žiočių. Įtekėjus Salantui, pasuka į pietus, vingiuoja per Gergždus, Priekulę, įteka į Atmatą (dešiniąją Nemuno deltos atšaką) 3 km nuo jos žiočių.

minijaVidurupio slėnio plotis 0,6 – 1 km, o žemiau Priekulės jis tampa negilus ir visai išnyksta. Krantų aukštis vidurupyje ir žemupyje yra 1 – 3,5 m, atodangose 10 – 15 m. Žemupyje krantai labai žemi (iki 0,5 m), todėl nuo užtvindymo saugo pylimai. Upės vaga aukštupyje ir vidurupyje smarkiai vingiuoja, palieka daug senvagių. Aukštupio vagos plotis 20 – 25 m, vidurupio 30 – 35 m, žemupio – iki 50 m. Vagoje pasitaiko daug rėvų, riedulių, ypač tarp Stalgėnų ir Nausodžio, bei ties Dyburiais. Gylis seklumose 0,3 – 1 m, kitur 1,5 – 3 m. Žemupio vagos gylis 6 – 7 m. Tėkmė lėta (0,1 – 0,2 m/s), ypač žemiau Gargždų.

Debitas, m³/s ties Vainaičiais ties Kartena ties žiotimis
Vidutinis 4,66 15,1 38,7
Maksimalus 93,1 265,0  ?
Minimalus 0,033 0,22  ?

Upės debitas labai priklauso nuo kritulių kiekio – sausrųmetu upė labai nusenka, tačiau po liūčių gali kilti smarkūs popūdžiai. Stiprūs poplūdžiai būna ir rudenį. Vandens lygių svyravimo amplitudė aukštupyje siekia 4 m, žemupyje 1,5 m. Kadangi Vakarų Lietuvoje sniego danga labai nepastovi, todėl pavasario potvyniai dažnai būna silpni. Metinis nuotėkis pasiskirsto taip: pavasarį nuplukdoma 32 % vandens, vasarą – 10 %, rudenį – 29 %, žiemą – 29 %

Minijos Legendos išklotinė

Kada Rėvingus ruožus geriau plaukti esant aukštesniam vandens lygiui.
Kliūtys Rėvos, slenkstukai, slenksčiai.
Sudėtingumas WW 0/1 (2).
KraštovaizdisŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė
vandens lygis Lankupiai; Kartena; Priekulė
Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė – labai gera; žemiau iki Babrungo intako – vidutinė; žemiau iki Skinijos intako – labai gera; žemiau iki žiočių – gera.

 

185.5 intakas dš. Vilka.
182.3 Pradžia Plungės – Žarėnų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Keturakiai. Upės plotis 4-7 m. Krantai vietomis aukšti, apaugę krūmais, medžiais, iki Stalgėnų gali būti užvartų.
179.1 intakas kr. Pamiralis.
176.5 kaimas kr. Medingėnai. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis.
176.4 Tiltas Tiltas.
172.3 intakas kr. Pala. kaimas kr. Užpeliai. Upės nuotėkis jaučiamai padidėja, upė paplatėja iki 10 m. Pakrantėse nedideli miškeliai. Vagoje atsiranda akmenys, srovė truputį pagreitėja, retos rėvos. Vidutinis nuolydis iki Sausdravo 109 cm/km.
170.7 intakas dš. Briedupis.
170.0 Pradžia Plungės – Medingėnų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas kr. Sendvariai. dš. Medingėnų miškas.
169.3 intakas dš. Viešdauba.
169.0 intakas dš. Lendrupis.
161.5 kaimas kr. Gudaliai. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis.
160.1 intakas kr. Alkupis. kaimas kr. Vitkai.
159.1 intakas kr. M-15.
156.6 Stalgėnų – Medingėnų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas kr. Stalgėnai.
156.0 intakas dš. Sausdravas. Upės plotis 15-20 m. Vidutinis nuolydis iki Babrungo 83 cm/km.
154.8 Pradžia Plungės – Rietavo plento gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Vainaičiai. kaimas kr. Stalgėnai. Tėkmė dar pagreitėja. Rėvos.
154.2 intakas kr. Lukna. Upė teka miškais.
153.3 kr. Stalgėnų piliakalnis.
151.0 kaimas dš. Lekemė. kaimas kr. Luknėnai. Prasideda didžiosios Lekemės kilpos. Upėje daug rėvų, krantai aukšti, vaizdingi.
149.4 dš. Lekemės piliakalnis.
142.7 intakas kr. M-13. kaimas kr. Juodeikiai.
141.4 intakas dš. Sruoja Didžioji.
140.8 intakas dš. Sruoja Mažoji.
139.4 kaimas dš. Nausodis. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis. Žemiau upė teka laukais, miškeliais. Srovė sulėtėja, rėvų beveik nėra.
134.6 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstukas.
134.3 Pradžia intakas kr. Šilupis. Plungės – Kulių kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Mardosai. kaimas kr. Vieštovėnai.
134.0 Vieštovėnų piliakalnis.
132.5 intakas kr. Vieštovė.
130.4 Plungės – Karklėnų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas kr. Santakis.
130.2 intakas dš. Babrungas. Nuotėkis padidėja daugiau negu trečdaliu. Upės tėkmė vidutinė, plotis 20-25 m. Vidutinis nuolydis iki Vaitkių 80 cm/km.
129.5 Krantuose Stonaičių HE liekanos. Dvi rėvos. kaimas dš. Stonaičiai.
129.2 intakas dš. M-14. kaimas dš. Kleipščiai.
126.2 kaimas kr. Pakutuvėnai. Išgriauto malūno užtvanka. Nesunkiai praplaukiama. Žemiau vagoje dideli pavieniai akmenys, retos rėvos.
125.1 intakas dš. Orė.
121.7 intakas kr. Linksnio upelis.
121.4 kr. Pakutuvėnų piliakalnis.
119.9 intakas dš. Varlupis. kaimas dš. Narvaišiai.
118.8 intakas dš. Auksališkis.
116.5 kaimas kr. Aleksandravas.
114.6 Pradžia Pabaiga Kartenos – Salantų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Liepgiriai. Srovė pagreitėja, nuolydis padidėja, vagoje dideli akmenys, rėvos. Upės plotis 25-35 m, krantai vietomis statūs, atodangos iki 30 m aukščio.
144.4 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje rėva.
113.6 intakas dš. M-10.
112.5 kaimas dš. Vaitkiai. Vidutinis nuolydis iki Salanto 170 cm/km.

112.2 kaimas kr. Dyburiai. Dyburių kilpos pradžia. Siauriausioje kilpos vietoje tarp upės 140 m.
108.5 Dyburių kilpos pabaiga.
108.2 intakas kr. M-11.
107.4 kaimas kr. Paceliai.
105.3 intakas kr. Dubeikis. kaimas kr. Cigonaliai.
101.2 kaimas dš. Prystovai.
102.6 intakas dš. Mišupė.
102.1 Išgriauto malūno užtvankos vietoje pusmetrinis slenkstis.
101.5 kaimas kr. Dauginčiai. kr. Dauginčių piliakalnis.
101.4 dš. Sauserių piliakalnis.
99.4 kaimas kr. Sakuočiai.
98.5 Pradžia Pabaiga intakas dš. Salantas. Kiek žemiau kaimas dš. Kūlūpėnai. Upė nurimsta, rėvos baigiasi. Vidutinis nuolydis iki Kūlupio 45 cm/km.
96.7 intakas dš. Vargutis (pagal upių kadastrą –  Vorautis).
96.0 kr. Martynaičių piliakalnis.
94.2 Apie 1 km nuo upės kr. Gintarų piliakalnis.
91.0 Klaipėdos-Šiaulių plento gelžbetoninis Tiltas tiltas. miestelis dš. Kartena. kaimas kr. Gintarai.
90.9 intakas kr. Alantas.
90.1 intakas kr. Kūlupis. Vidutinis nuolydis iki Žvelsėnų 43 cm/km.
88.0 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstukas.
86.7 intakas dš. Paltis. kaimas dš. Rubuliai.
86.4 intakas dš. M-8.
82.7 intakas kr. Prūdupis. kaimas kr. Nausodis. kr. Mišučių (Nausodžio) piliakalnis.
79.2 Pradžia Pabaiga Gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas kr. Raguviškiai.
78.6 intakas kr. Kartenalė.
76.3 dš. sodai.
74.6 dš. sodai baigiasi. kaimas kr. Baubliai.
73.4 intakas kr. Kalnupis. kaimas dš. Šašaičiai.
71.4 intakas kr. M-9. kaimas kr. Pikteikiai.
70.2 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstukas.
68.4 kaimas kr. Utriai.
67.3 intakas dš. Dvilinkis.
65.8 dš. Antkalnio piliakalnis.
64.3 kaimas kr. Žvelsėnai. Vidutinis nuolydis iki Skinijos 21 cm/km.
62.8 intakas kr. Žvelsa.
60.3 intakas kr. Gerdaujė. kaimas dš. Kvietiniai. kr. Gerduvėnų piliakalnis.
59.2 kaimas kr. Gerduvėnai.
58.4 Pradžia Pabaiga intakas dš. Gargždupis. Vilniaus – Klaipėdos automagistralės Tiltas tiltas. Upės srovė visai sulėtėja.
56.4 intakas kr. Aušrupis.
55.2 Gelžbetoninis Tiltas tiltas. miestas dš. Gargždai. kr. Gargždų (Kalniškės) piliakalnis.
54.4 kr. Macuičių piliakalnis.
54.1 Gargždų vandens malūno sugriuvusios užtvankos (vadinamos Pyla) slenkstis. Praplaukiamas (arba patogiau apsinešti dešiniu krantu).
51.7 intakas kr. Skinija. kaimas dš. Kuliai. kaimas kr. Lyveriai. Vidutinis nuolydis iki Kalvių 26 cm/km.
48.9 intakas dš. M-6. Gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Dovilai. kaimas kr. Baičiai.
47.9 intakas dš. Lašiupis.
46.5 dš. Dovilų piliakalnis.
45.5 intakas kr. M-7. kaimas kr. Gedminai.
42.9 intakas kr. M-5. Gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Kalviai. kaimas kr. Šernai. Šernų miškas. Upėje srovės beveik nėra, dugnas dumblėtas. Vidutinis nuolydis iki Agluonos 14 cm/km.
40.2 kaimas dš. Traubiai.
38.2 intakas kr. Kisupė.
37.2 intakas dš. Ditupė. Kabantis Tiltas tiltas. kaimas dš. Dituva.
33.6 intakas dš. M-4.
33.3 intakas kr. Neknupis.
32.3 intakas kr. Agluona. miestas dš .Priekulė. Vidutinis nuolydis iki Veiviržo 7 cm/km.
31.0 intakas kr. Gruodė.
29.6 Pabaiga Klaipėdos – Šilutės plento gelžbetoninis Tiltas tiltaskaimas dš. Priekulė.
29.2 Geležinkelio Tiltas tiltas.
28.1 kaimas dš. Gropiškiai.
26.7 kaimas dš. Šventvakariai.
25.5 intakas kr. Piktvardė. kaimas dš. Laukiai.
23.1 kaimas kr. Biržininkai.
21.7 intakas kr. Veiviržas. kaimas dš. Daugmantai. Upės slėnis išnyksta, vaga išsiplečia iki 50 m, krantai žemi, apsaugoti pylimais. Vidutinis nuolydis iki Tenenio 2 cm/km.
20.8 intakas kr. Grumbys. kaimas Grumbliai.
19.6 intakas kr. Čigonė.
19.3 Pėsčiųjų Tiltas tiltas. kaimas Lankupiai.
18.4 intakas dš. Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalas.
17.8 intakas kr. M-3. kaimas kr. Bundalai.
14.8 intakas kr. M-1.
14.3 Pabaiga Kelio Kintai – Žemaitkiemis gelžbetoninis Tiltas tiltas. kaimas dš. Sakučiai.
9.9 intakas kr. Tenenys.
9.2 intakas dš. M-2kaimas kr. Vabalai.
6.3 Pabaiga Kintų – Šilutės kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas.
1.5 intakas kr. protaka į Krokų Lankos ežerą. kaimas Minija (Mingė, Minė).
0.0 Minija įteka į Nemuną (Atmatą).

© 2010 J.D.Endriukaitis

Informacija paruoša naudojantis www.wikipedia.com ir www.upese.lt

Share this article